Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Velikonoční koncert kapely Messengers