Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Regionální konference 2015