Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Přítomnost Ducha Svatého