Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Odpuštění

Janka a Peter Kozicovi se s námi budou sdílet o tom, proč je tak důležité být odpouštějícím člověkem. Jaký vliv má odpuštění na naše vztahy, rodinu, duševní a tělesné zdraví? Kde vzít sílu k odpuštění druhému? Jak odpustit sám sobě?