Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Křest – 15.4. 2012