Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Kdo jsme

   Základní hodnoty církve by se daly shrnout do pěti S:

  • svoboda – věříme, že Bůh respektuje naši svobodu. I my respektujeme svobodu člověka a chceme, aby kdokoli mohl svobodně přijít a zase svobodně  odejít. Rovněž chceme zakusit svobodu v uctívání a svobodu od věcí, které nás svazují.
  • sdílení – chceme nenásilným způsobem přinést Krista lidem kolem nás. Toužíme po tom, aby lidé mohli poznat jeho lásku, která je tou nejmocnější silou ve vesmíru. Nechceme si lék na bolesti světa schovat v šuplíku, ale chceme ho dát lidem kolem sebe.
  • současnost – věříme, že Bůh není stařešina na obláčku, ale rozumí dnešní době a je moderní. Chceme být moderními lidmi, kteří rozumí dnešní době. Přestože naše hodnoty jsou konzervativní, náš život by měl být současný a naše bohoslužba srozumitelná.
  • (ná)sledování – chceme být následovníky Krista, podobně jako první křesťané byli následovníky – učedníky. Hlavní otázkou pro nás není především čemu jsme uvěřili, ale komu. Chceme jít tam, kam nás vede Ježíš.
  • slovo – věříme v moc Božího slova. Toto slovo dokáže proměnit lidské životy, protože do něj byl vdechnut Boží život a pravda. Většina z nás zakusila moc tohoto slova osobně.

 

Věříme, že církev není především organizace, ale hlavně organismus, proto bohoslužba je jednou z aktivit, které naše církev dělá. Chceme vás pozvat k  tomu stát se součástí tohoto organismu a zakusit jinou dimenzi a svobodu.

 

Radim Strojek

Vedoucí misijní stanice

Církev bez hranic Jindřichův Hradec

Vídeňská 10, 377 01

tel: 777 339 442

e-mail: radim.strojek@atlas.cz