Naše církev je misijní stanicí regionálního sboru Apoštolské církve.

Celonárodní čtení Bible – 6.4. 2012